Stichting

Hippocrates Studiefonds

Beloningsbeleid

Het studiefonds is bedoeld voor gedreven studenten die wetenschappelijk onderzoek verrichten tijdens hun studie. Aan het winnen van de prijs van de Stichting Hippocrates Studiefonds is een eenmalige beurs verbonden. Dit bedrag is vrijelijk te besteden door de laureaat zelf en bestaat uit de jaarlijkse bijdrage van leden van Medisch Gezelschap ‘Hippocrates’.

Doelstelling

Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Eenmaal per jaar komen de bestuurders bijeen en eenmaal per jaar is er een prijsuitreiking.

Stichting Hippocrates Studiefonds

Op 23 juni 1948 is de stichting Hippocrates Studiefonds opgericht in Leiden door Walter Andries Roessingh en John Fernandes, beiden medisch student met een kapitaal ter grootte van honderd gulden. De stichting had ten doel het bevorderen van wetenschappelijk werk op medisch gebied, in de ruimste zin des woords, door jaarlijks beschikbaar stellen van een geldbedrag aan een of meerdere daartoe door de bestuurders aan te wijzen kandidaten.

Het initiatief tot het oprichten van het Hippocrates Studiefonds werd genomen tijdens het vieren van het zeventigjarig bestaan van het medisch Dispuut-Gezelschap Hippocrates, op 1 november 1947.

Leden M.G. 'Hippocrates'

Klik op de button hieronder voor toegang tot het ledengedeelte van de site. Hier vindt u onder andere agenda, recente evenementen en fotoalbums.

Prijswinnaars ontvangen een beurs

De prijs wordt uitgereikt aan één of meerdere studenten geneeskunde die medisch-wetenschappelijk werk hebben verricht. De bestuurders selecteren de kandidaten die hiervoor in aanmerking komen.

F.N.van_Dijk@lumc.nl

RSIN/fiscaal nummer ANBI

803732223