Hippocrates studiefonds

Studiebeurs aanvragen

Instructies voor het aanvragen

Instructies voor de inzending van een onderzoeksverslag ter mededinging naar de prijs van de Stichting Hippocrates Studiefonds:

 Vul het aanvraagformulier volledig in.

Upload in één pdf de volgende vijf onderdelen:

 1. Op één A-4 de essentie van het onderzoek, ingedeeld op de volgende wijze:
  • Relevantie in algemene zin van het onderzoek
  • Beschrijving van de vraagstelling
  • Argumentatie voor de keuze van de onderzoeksmethode
  • Beknopt overzicht van de resultaten
  • Vermelding van de betekenis van de bevindingen
  • Vermelding specifieke eigen bijdrage aan het onderzoek
 2. Curriculum Vitae
 3. Twee aanbevelingsbrieven (orgineel) (dit is noodzakelijk!)
 4. Lijst met publicaties
 5. Het onderzoeksverslag

U kunt slechts één al dan niet gepubliceerd manuscript, verricht vóór het artsexamen inzenden.

Indien u uw verslag niet correct, dus niet volgens de bovenstaande richtlijnen, inlevert, wordt het niet in behandeling genomen. Verslagen die na 1 juli binnenkomen, kunnen niet meer meedingen voor de prijs van dat jaar.

Vragen?

Neem contact op met Fieke van Dijk

Aanvraagformulier

Verslag inzenden vóór 1 juli 2021

Prijswinnaars ontvangen een beurs

De prijs wordt uitgereikt aan één of meerdere studenten geneeskunde die medisch-wetenschappelijk werk hebben verricht. De bestuurders selecteren de kandidaten die hiervoor in aanmerking komen.

F.N.van_Dijk@lumc.nl

RSIN/fiscaal nummer ANBI

803732223